Witamy!

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów - program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.

  • Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak.

  • Pierwotna wersja programu została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Homo Homini im. K. de Foucauld z dotacji PARPA w roku 2006 przez dr Szymona Grzelak we współpracy z mgr Barbarą Paź i mgr Grzegorzem Paź oraz z wykorzystaniem inspiracji dr Marka Babika.

  • Program posiada rekomendację CMPPP w kategorii programów przeznaczonych do realizacji w dużej grupie młodzieży.

  • W roku szkolnym 2007/2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds AIDS przeprowadzono wysokiej jakości badania ewaluacyjne nad skutecznością programu. Wykazały one bardzo znaczące efekty w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciw-narkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania zjawiskom przemocy i depresji wśród młodzieży

Adres głównej strony internetowej programu:
http://www.program.archipelagskarbow.eu

Adres strony internetowej dla młodzieży:
http://www.archipelagskarbow.eu

W sprawie realizacji programu Archipelag Skarbów:
Mirosław Strumiński - kom. 792 404 931
e-mail:
miroslaw.struminski@gmail.com